Ինչու աջակցել

  • Home
  • Ինչու աջակցել

Մեր բազմադարյա պատմության ընթացքում ձևավորվել է հարուստ մշակույթ: Ժամանակի ընթացքում շատ սովորություններ, ավանդույթներ, մշակութային բազմաթիվ նմուշներ մոռացության են մատվել, և մեզ հասել է մեր մշակույթի միայն մի մասը:

 

Դու կարող ես մեզ աջակցել, որպեսզի
  • Հավաքենք, ուսումնասիրենք և պահպանենք դարերի ընթացքում կուտակված ժառանգությունը
  • Վերականգնենք ազգային մշակույթը և ժողովրդին կրկին դարձնենք այդ մշակույթի կրողը
  • Մարդկանց դարձնենք ինքնաճանաչ

 

Աջակցելով Ակադեմիայի ծրագրերին՝ դու
  • Նպաստում ես ազգային ինքնագիտակցության բարձր մակարդակ ունեցող, սեփական արմատները և ավանդույթները ճանաչող սերնդի ձևավորմանը
  • Առնչվում ես հայկական հինավուրց և զարմանալի մշակույթի հետ
  • Մաս ես դառնում համախոհ, տարբերվող, գաղափարակից մարդկանց մի հզոր համայնքի